خانه » آرایشی » کرم پودر

نمایش 1–24 از 48 نتیجه

کرم پودر ایلواسکین آکوا بوست دوان اوریفلیم کد ۴۰۸۲۷ ـ ORIFLAME THE ONE ILLUSKIN AQUABOOST FOUNDATION CODE 40827

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۲۰
 • کرم پودر آبرسان دوان
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA
 • آبرسانی بالای پوست
 • با سرعت جذب بالا
 • ۸ ساعت آبرسانی کامل

کرم پودر ایلواسکین آکوا بوست دوان اوریفلیم کد ۴۰۸۲۸ ـ ORIFLAME THE ONE ILLUSKIN AQUABOOST FOUNDATION CODE 40828 

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۲۰
 • کرم پودر آبرسان دوان
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA
 • آبرسانی بالای پوست
 • با سرعت جذب بالا
 • ۸ ساعت آبرسانی کامل

کرم پودر ایلواسکین آکوا بوست دوان اوریفلیم کد ۴۰۸۲۹ ـ ORIFLAME THE ONE ILLUSKIN AQUABOOST FOUNDATION CODE 40829

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۲۰
 • کرم پودر آبرسان دوان
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA
 • آبرسانی بالای پوست
 • با سرعت جذب بالا
 • ۸ ساعت آبرسانی کامل

کرم پودر ایلواسکین آکوا بوست دوان اوریفلیم کد ۴۰۸۳۰ ـ ORIFLAME THE ONE ILLUSKIN AQUABOOST FOUNDATION CODE 40830

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۲۰
 • کرم پودر آبرسان دوان
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA
 • آبرسانی بالای پوست
 • با سرعت جذب بالا
 • ۸ ساعت آبرسانی کامل

کرم پودر ایلواسکین آکوا بوست دوان اوریفلیم کد ۴۰۸۳۱ ـ ORIFLAME THE ONE ILLUSKIN AQUABOOST FOUNDATION CODE 40831

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۲۰
 • کرم پودر آبرسان دوان
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA
 • آبرسانی بالای پوست
 • با سرعت جذب بالا
 • ۸ ساعت آبرسانی کامل

کرم پودر ایلواسکین آکوا بوست دوان اوریفلیم کد ۴۰۸۳۲ ـ ORIFLAME THE ONE ILLUSKIN AQUABOOST FOUNDATION CODE 40832 

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۲۰
 • کرم پودر آبرسان دوان
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA
 • آبرسانی بالای پوست
 • با سرعت جذب بالا
 • ۸ ساعت آبرسانی کامل

کرم پودر مات پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۹۲۷۰ ـ ORIFLAME ONCOLOUR MATTE FOUNDATION CODE 39270

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر مات پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر مات پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۹۲۶۹ ـ ORIFLAME ONCOLOUR MATTE FOUNDATION CODE 39269

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر مات پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر مات پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۹۲۶۸ ـ ORIFLAME ONCOLOUR MATTE FOUNDATION CODE 39268

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر مات پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر مات پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۹۲۶۷ ـ ORIFLAME ONCOLOUR MATTE FOUNDATION CODE 39267

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر مات پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۸۸۰۸ ـ ORIFLAME ONCOLOUR POWER UP FOUNDATION CODE 38808

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۸۸۰۷ ـ ORIFLAME ONCOLOUR POWER UP FOUNDATION CODE 38807

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۸۸۰۶ ـ ORIFLAME ONCOLOUR POWER UP FOUNDATION CODE 38806

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر پاور آپ آنکالر اوریفلیم کد ۳۸۸۰۵ ـ ORIFLAME ONCOLOUR POWER UP FOUNDATION CODE 38805

تماس بگیرید
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • کرم پودر پاور آپ
 • مناسب انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • دارای بافت کرمی
 • مغذی پوست
 • حاوی شی باتر

کرم پودر اورلستینگ مات دوان اوریفلیم کد ۴۲۱۲۵ ـ ORIFLAME THE ONE EVERLASTING SYNC SOFT MATTE FOUNDATION CODE 42125 

تومان998.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۱۰
 • کرم پودر مات دوان
 • مناسب پوست چرب
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ماندگاری تا ۱۲ ساعت
 • پوشش مات
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA

کرم پودر اورلستینگ مات دوان اوریفلیم کد ۴۲۱۲۶ ـ ORIFLAME THE ONE EVERLASTING SYNC SOFT MATTE FOUNDATION CODE 42126 

تومان998.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۱۰
 • کرم پودر مات دوان
 • مناسب پوست چرب
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ماندگاری تا ۱۲ ساعت
 • پوشش مات
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA

کرم پودر اورلستینگ مات دوان اوریفلیم کد ۴۲۱۲۷ ـ ORIFLAME THE ONE EVERLASTING SYNC SOFT MATTE FOUNDATION CODE 42127 

تومان998.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۱۰
 • کرم پودر مات دوان
 • مناسب پوست چرب
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ماندگاری تا ۱۲ ساعت
 • پوشش مات
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA

کرم پودر اورلستینگ مات دوان اوریفلیم کد ۴۲۱۲۸ ـ ORIFLAME THE ONE EVERLASTING SYNC SOFT MATTE FOUNDATION CODE 42128

تومان998.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۱۰
 • کرم پودر مات دوان
 • مناسب پوست چرب
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ماندگاری تا ۱۲ ساعت
 • پوشش مات
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA

کرم پودر اورلستینگ مات دوان اوریفلیم کد ۴۲۱۲۹ ـ ORIFLAME THE ONE EVERLASTING SYNC SOFT MATTE FOUNDATION CODE 42129 

تومان998.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۱۰
 • کرم پودر مات دوان
 • مناسب پوست چرب
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ماندگاری تا ۱۲ ساعت
 • پوشش مات
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مقاوم در برابر تعریق و رطوبت هوا
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • دارای محافظ UVA

کرم پودر پیور ایفوریا جوردانی گلد اوریفلیم کد ۴۲۳۶۳ ـ ORIFLAME GIORDANI GOLD PURE UFORIA FOUNDATION CODE 42363

تومان1.250.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۳۵
 • کرم پودر پیور ایفوریا
 • مناسب برای انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • کاهش قرمزی و تیرگی پوست
 • دارای بافت سبک
 • ایجاد پوشش صاف و رنگ یکنواخت روی پوست
 • آبرسانی قوی
 • مرطوب کننده و نرم کننده

کرم پودر پیور ایفوریا جوردانی گلد اوریفلیم کد ۴۲۳۶۲ ـ ORIFLAME GIORDANI GOLD PURE UFORIA FOUNDATION CODE 42362

تومان1.250.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۳۵
 • کرم پودر پیور ایفوریا
 • مناسب برای انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • کاهش قرمزی و تیرگی پوست
 • دارای بافت سبک
 • ایجاد پوشش صاف و رنگ یکنواخت روی پوست
 • آبرسانی قوی
 • مرطوب کننده و نرم کننده

کرم پودر پیور ایفوریا جوردانی گلد اوریفلیم کد ۴۲۳۶۱ ـ ORIFLAME GIORDANI GOLD PURE UFORIA FOUNDATION CODE 42361

تومان1.250.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۳۵
 • کرم پودر پیور ایفوریا
 • مناسب برای انواع پوست
 • مناسب استفاده روزانه
 • ماندگاری بسیار بالا
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • کاهش قرمزی و تیرگی پوست
 • دارای بافت سبک
 • ایجاد پوشش صاف و رنگ یکنواخت روی پوست
 • آبرسانی قوی
 • مرطوب کننده و نرم کننده

کرم بی بی مات آنکالر اوریفلیم کد ۴۱۷۴۹ ـ ORIFLAME ONCOLOUR BB MATTE CREAM CODE 41749

تومان668.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۱۰
 • کرم بی بی مات
 • مناسب پوست چرب و مختلط و نرمال
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • حاوی مواد مغذی و عصاره آلوئه ورا
 • دارای کمپلکس کنترل کننده چربی پوست
 • کرم سه کاره : کرم پودر، مرطوب کننده و مات کننده پوست
 • رنگ موجود : کد ۴۱۷۴۹ : Light

کرم بی بی مات آنکالر اوریفلیم کد ۴۱۷۴۸ ـ ORIFLAME ONCOLOUR BB MATTE CREAM CODE 41748

تومان668.000
 • دسته : آرایشی ـ کرم پودر
 • برند : اوریفلیم ORIFLAME
 • مبدا برند : سوئد
 • حجم : ۳۰ میل
 • اس پی اف ۱۰
 • کرم بی بی مات
 • مناسب پوست چرب و مختلط و نرمال
 • مناسب استفاده روزانه
 • پوشش عالی و یکدست
 • بافت سبک و گیاهی
 •  فاقد مواد شیمیایی
 • ایجاد پوستی زیبا و یکدست و بدون چین و چروک
 • کاهش سرعت روند پیری
 • مرطوب کننده و تامین رطوبت پوست در طول روز
 • حاوی مواد مغذی و عصاره آلوئه ورا
 • دارای کمپلکس کنترل کننده چربی پوست
 • کرم سه کاره : کرم پودر، مرطوب کننده و مات کننده پوست
 • رنگ موجود :کد ۴۱۷۴۸ : Fair